Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Декември: Ручейник с крила от CDC

Материали:
Кука - Mustad 94840 # 16
Конец - Кафяв конец на "Lureflash"
Тяло - Фин дъбинг в цвят "Pale morning dun"
Риб - Стъбло от фибра, от перо, от опашката на паун
Крила - власинки от перо от CDC

Етап 1: Поставя се куката в менгемето, навива се монтажният конец и се фиксира стъблото от перо от паун за рибване.

Етап 2: Намотава се дъбинг около конеца.

Етап 3: Изработва се тялото на мухата.

Етап 4: Стъблото от перо от паун се рибва и фиксира.

Етап 5: Взима се голямо CDC перо и внимателно се отскубват двете му страни с власинки /от върха към основата на перото/.

Етап 6: Фиксира се снопчето от едната половина от перото..

Етап 7: След това се фиксира и втората половина от перото. Крилата се отрязват така, че да са около два пъти по-дълги от тялото. Прави се завършващ възел и се поставя лепило.

Етап 8: Завършен вид.

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец