Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Юни: Заешка нимфа

Още...
Това е един мой вариант на небезизвестната муха "Hare's ear nymph", която в буквален превод от английски се превежда като - нимфа от козина, от ухото на заек. За нея, много мухари от цял свят твърдят, че имитира няколко различни насекоми, като основни са - ларвата на майската муха, на перлата, но не се изключват скарида, та дори малки рачета и рибки.
Моделът, който ви предлагам е възможно най-опростен, връзва се много лесно и бързо. С добавяне на различни елементи като крака, рибинг, гръб и др., може да се направят десетки различни варианти на мухата. Имал съм еднакво добри резултати с нея при риболов на пъстърва и на речен кефал.

Материали:
Кука - Mustad, VMC, Cannelle # 8 - 12
Конец - фин, черен, многонишков
Глава - златна глава
Опашка - снопче заешка козина
Тяло -дъбинг от заешка козина

Етап 1: Куката се поставя в менгемето, с нанизана
на нея златна глава, след което се фиксира конеца.

Етап 2: Монтира се снопчето козина за опашка на мухата

Етап 3: Усуква се заешка козина около конеца за дъбинг. Той след това
се омотова около рамото на куката в посока към главата.

Етап 4: Тялото трябва да наподобява конус с връх към опашката и основа към главата.
Прави се завършващ възел и върху него се поставя лепило.

Етап 5: Завършен вид на мухата