Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

Майски мухи

от Old Rupe

Maйските мухи (eднодневките} са основата на мухарския риболов. Повечето от нас ги ценим затова, че са красиви мухи, които пъстървата обича да яде и можем да ги имитираме с мокри и сухи мухи. Еднодневките са една от най-лесно забележимите групи насекоми в пъстървовите реки и представляват огромен интерес за мухарите. Те се срещат в големи количества и са предпочитана храна на пъстървата и други риби. Водният им (нимфа) и възрастен стадий (dun и spinner) ги правят лесни за имитация с изкуствени мухи.

Еднодневките принадлежат към рода "Ephemeroptera", "ephemero" - "къс живот", "ptera"-"крила". Възрастни насекоми са с нежни криле с две или три дълги, тънки опашки. Различните видове са с дължина от 4 мм до 30 мм. Болшинството от видовете имат четири криле; въпреки това, само единият чифт е голям и забележим.. Крилата при първия стадий (dun) са сиви или в тъмни шарки. При възрастните еднодневки във втория стадий (spinner) крилата стават светли и полупрозрачни, а също могат да бъдат и с тъмни шарки. Диапазонът от цветове на тялото варира от бледо до черно, с оттенъци на сиво, кремаво, зелено и преобладаващо кафяво. Телата са от отделни сегменти, които отдолу са по-светли, отколкото отгоре, което е доста важно при подбора на изкуствени мухи.

женски дън нимфа мъжки дън

Еднодневките претърпяват непълна метаморфоза, което значи, че пропускат един от подводните етапи общи за някои от другите насекоми. Цикълът започва с възрастна женска, която снася яйца във водата. Яйцата падат на дъното на потока или на езерото и скоро се превръщат в ларви. В зависимост от вида, ларвите на еднодневката пълзят около дъното, захващат се за камъни, плуват свободно или правят дупка в пясъка. Болшинството от вида прекарва една година във водата, и всеки без заравящите се ларви биват редовно изяждани от пъстървата.. Ларвите се имитират с мокри мухи, които ние наричаме нимфи.

А сега малко повече за нимфите.

нимфа

Brown Drake (Ephemera simulans) Burrowing Nymphs. Буквално преведено ровещите нимфи се заравят в дупки в чакъл, пясък, кал, наноси на дъното на река или езеро.

нимфа

Flav (Drunella flavilinea) Crawler Nymphs. Пълзящите нимфи обитават други места. Някои от тях обитават бързи води като залепващите се нимфи, а други бавни като плуващите нимфи.

нимфа

Brown Dun (Ameletus) Swimming Nymphs. Плуващите нимфи обитават най-широкия диапазон от бавни до бързи води.

нимфа

Pale Evening Dun (Heptagenia) Clinger Nymphs. Залепващите се нимфи обитават много бързи, дори бурни потоци. Телата им са плоски, като по този начин отклоняват водната струя, а краката има са мощни и благодарение на тях те успешно пълзят по камъните в бързите потоци

Точно единият година след като яйцата са положени във водата, нимфите изплуват към повърхността (emerge), и се излюпват (hatch) както ние казваме. Това е от огромно значение за пъстървата и самите рибари. Нимфите, които са прекарали една година в пълзене около и под камъни сега трябва да изплуват на повърхността на водата. През тази кратка екскурзия те са уязвими и стават лесна храна на пъстървата. На повърхността, възрастните излизат от техните обвивки и техните крила се напълват с въздух. Те стоят на водната повърхност както малки платноходки отняколко секунди до няколко минути докато техните крила изсъхнат. Те изплуват по този начин с хиляди и пъстървите много ги обича . Ние използваме сухи мухи да имитираме техния стадий, при който те се носят надолу по течението на реката, сушейки своите крила.

женски дън мъжки дън

Възрастните, току що излюпени, наричани dun (сив), тъй като те са обикновено сиво-оцветени , излитат към най-близките храсти. След няколко часа или може би дни, преминават в стадия (spinner). Те се чивтосват близо до или над вода, и след къс инкубационен период женските се връщат при водната повърхност и снасят техните яйца, така завършва цикъла. Женските обикновено умират на водната повърхност с крила разперени едно срещу друго.

женски спинър

Болшинство еднодневките имат един жизнен цикъл на година. Обаче, някои еднодневки, като вида Blue-winged olive, имат два или повече жизнени цикли на година. Blue winged olive се люпят през пролетта и отново през есента, ако условията са добри.

Популярни изкуствени сухи мухи, които имитират майските мухи това са Adams, Adams Parachute; светло-оцветени модели, като Light Cahill, Light Hendrickson или Pale Morning Dun; Blue-winged Olive; и модели като Dark Hendrickson, Quill Gordon or Rusty Spinner. Типични размери на куките за повечето майски мухи са от 12 до 18 номер, разбира се някои са по-големи, а други по-малки. Популярни нимфи, имитиращи водния стадий на майската муха са Hare's Ear, Pheasant Tail; Zug Bug; Prince Nymph; и Blue-winged Olive Nymph. Моделите emerger, имитират майската муха в процеса на изплуване на повърхността на водата. Много често използвани модели emerger са нимфи с глави от плуващ материал като гъба и изкуствена вълна. Идеята тук е да се имитира нимфа, изплуваща и стремяща се да излезе от обвивката си.

(Превод от английски: Радослав Кискинов - Акулата)

Статията е подготвена с преводни материали от статии на Old Rupe, от сайта www.flyanglersonline.com

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2006 Радослав Кискинов. Всички права запазени.