Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Септември: Comparadun - майска муха

Още...
Comparadun е изкуствена муха, имитация на стадият "dun" (сив) на майската муха, в момента в който новоизлюпеното възрастно насекомо се носи свободно, като малка ладийка, по водната повърхност, изчаквайки да му изсъхнат крилата, за да полети.
Добре би било, преди употреба, мухата да бъде хубаво смазвана, предвид това, че поради липса на хекъл, мухата разчита единствено на крилата от козина от сърна и тялото от заешки дъбинг, за да се задържи на повърхността.
В риболовните ми излети за пъстърва и кефал съм имал хубави спомени в участъци от реката с по-спокойна повърхност, където не обезпокоявана от вълнички, мухата се задържа по-дълго време на повърхността.

Материали:
Кука - Mustad, Cannelle, VMC # 12 - 14
Конец - фин, черен, многонишков
Крила - козина от сърна
Опашка - фибри от перо от кафяв скалп на петел
Тяло - заешки дъбинг

Етап 1: Куката се поставя в менгемето, след което се фисира конеца.

Етап 2: На растояние една трета от ухото на куката се фиксира
сноп козина от сърна с връхчетата напред към ухото

Етап 3: След като се фиксира здраво, снопчето се изправя
и се намотава конец пред него до такава степен,
че да го държи в изправено положение

Етап 4: Фиксират се косъмчетата от перо на петел за опашка

Етап 5: Усуква се заешка козина около конеца
и така получения дъбинг, се усуква до ухото на куката.

Етап 6: Около крилата се правят няколко кръстосани
навивки, за да се получи торакса на мухата.
Прави се завършващ възел и се поставя лепило

Етап 7: Завършен вид на мухата

Снимка на мухата в анфас