Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец :: Архив

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Септември: Clouser Minnow

Материали:
Кука - Gamakatsu LS-5013 F # 1/0
Конец - Бял
Корем - Бяла козина от опашката на елен (bucktail, white)
Странична линия - Lureflash Crystal Hair
Гръб - Светло-зелена козина от опашката на елен (bucktail, chartreuse)
Очи - Дъмбелни очи с отвори + 3D Eyes, съответстващи на отворите на дъмбелните
Смола за главата, очите и тялото - FlexCoat 5 Minute Epoxy

Етап 1: Поставя се куката в менгемето и се навива монтажният конец от ухото на кукаката до една трета от цялата дължина на куката (от ухото до края на извивката), считано от ухото.

Етап 2: На това място се прикрепят дъмбелните очи с Х-образни навивки с конеца около оста на дъмбела и няколко хоризонтални навивки между дъмбела и рамото на куката.

Етап 3: Фиксира се сноп от бялата козина точно в средата на мястото между дъмбела и ухото на куката. Притяга се с навивки до ухото на куката.

Етап 4: След това с конеца се усуква около куката до зад дъмбела и се спира на същото разстояние, на което е фиксирана козината пред него.

Етап 5: Докато с лявата ръка се държи изпънат снопа от косми, с дясната се притяга с няколко навивки на конеца на едно място. Трябва да се получат два еднакви триъгълника с празно място преди и след дъмбела.

Етап 6: Притяга се снопа косми към рамото на куката, със спираловидно осукване на конеца до над върха на куката. След това се връща на обратно отново със спираловидно усукване до зад дъмбела. Прехвърля се конеца отпред до зад ухото на куката.

Етап 7: Обръща се куката с осртието нагоре. Зад ухото на куката се фиксира сноп Crystal Hair.

Етап 8: Притяга се с няколко навивки до мястото на фиксиране на снопа козина така, че еднакви снопчета от Crystal Hair да бъдат от двете страни на куката.

Етап 9: Фиксираме снопа козина за гръб, точно по средата на растоянието между ухото и дъмбела.

Етап 10: Притягаме плътно, с навивки до ухото на куката. Правим завършващ възел и режем конеца.

Етап 10: В отворите на дъмбела от двете страни, залепяме 3D очичките с моментно лепило.

Етап 10: Обръщаме мухата с върха на куката нагоре и с лявата ръка пръдържаме снопчетата на гърба и Crystal Hair под ъгъл нагоре. Започваме да нанасяме с игла разбърканата преди това смола. Най-напред намазваме очите, след това тялото, прихванато спираловидно с навивките конец. След това кухините около дъмбела (това са двата тригълника, които се образуват преди и след дъмбела). И най-накрая козината зад, върху и пред дъмбела, до ухото на куката.

Етап 10: Готов вид на мухата.

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец :: Архив