Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Април: Рибка

Материали:
Кука - Mustad 79580 # 12
Конец - фин, черен, многонишков
Глава и утежнение - Златна глава 4 mm. и медна тел
Опашка - Бяла заешка козина
Гръб - Маслено зелен "Antron Boddy Wool" Lureflash
Страни - Две лентички от "Pearl Shellback" на Lureflash
Корем - Бял "Antron Boddy Wool" на Lureflash
Хриле - Kеремидено червен Antron
Очи - Точици от черен перманентен маркер

Етап 1: Фиксира се монтажният конеца върху куката, на която предварително е назнизана златната глава

Етап 2: Намотава се медна тел от средата на куката до зад главата, за да се притегне последната

Етап 3: Фиксира се снопчето заешка козина

Етап 4: Фиксира се снопчето зелен антрон

Етап 5: Фиксират се лентичките за страните

Етап 6: Фиксира се антрона за коремчето от долната страна на мухата

Етап 7: Намотава се антрона за коремчето и се фиксира

Етап 8: Захлупва се снопчето от зелен антрон и се фиксира

Етап 9: Издърпват се напред лентичките и се фиксират

Етап 10: Поставя се дъбинг от червеникавия антрон

Етап 11: Оформя се яката на мухата, прави се завъшващ възел и се поставя лепило

Етап 12: Изглед на мухата отгоре

Етап 13: Боядисват се очички от перманентен маркер от двете страни на главата

Етап 14: Оригинал и копие

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец