Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Май: Мравка с крила

Материали:
Кука - Mustad 94840 # 16
Конец - фин, черен, многонишков
Корем - Черна микропореста гъба на Lureflash
Торакс - Черна микропореста гъба на Lureflash
Глава - Черна микропореста гъба на Lureflash
Крила - Две лентички от Ultra Violet Body Film на Lureflash
Крака - Черно влакно с дебелина 0,14 mm.

Етап 1: Фиксира се монтажният конеца върху куката

Етап 2: Фиксира се лентичката от микропореста гъба за торакса на мравката

Етап 3: Нанизва се игла за крилата. Те се изрязват от материала Ultra Violet Boddy Film на Lureflash, след което се прекарват през ухото на иглата /виж изработката на Осата от "Муха на месеца"/

Етап 4: Фиксират се след торакса

Етап 5: Лентичката за торакса се обръща напред и се задържа с пинсета. Изрязва се парче от лентичката от микропореста гъба за торакс и се изработва коремчето на мравката.

Етап 6: Предната част на лентичката от микропореста гъба се отрязва

Етап 7: От двете страни на торакса, по продължение на куката се фиксират парчета влакно за предната и задната двойки крака. Напречно на тях, от парче влакно се фиксира средната двойка крака

Етап 8: Захлупва се лентичката от микропореста гъба, като по този начин се изработва торакса на мухата и главата

Етап 9: Преди да се изрежат краката на мухата, с нагорещена пинсета се сгъват едно по едно

Етап 10: Завършен вида на мухата

Етап 11: Изглед на мухата отпредКолекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец