Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.
Декември: Комар в стадий на излюпване

Още...
Тази муха имитира ларвата на комара, която излиза на повърхността за да се превърне във възрастно насекомо. Поради факта, че комарите са насекомите с най-дълъг период на люпене през годината, затова и техните имитации са едни от най-лесно примамващите рибата.
Тази муха може да се презентира като суха, след като се смаже, а и може да се води като мокра муха на придърпване.

Материали:
Кука - извита, може и ръчно, Mustad, VMC на # 14 - 18
Конец - фин, черен, многонишков конец
Тяло - от конеца
Рибинг - фина златна лентичка
Крила - сив мъх от основата на фазаново перо от гръбната област
Гръб - бял пух от основата на паче перо, също може и CDC

Етап 1: Куката се поставя в менгемето,
след което се фиксира монтажната нишка,
с която, с няколко навивки, се прави тялото на мухата

Етап 2: Монтира се златната лентичка

Етап 3: Усуква се лентичката до началото на куката и се фиксира

Етап 4: Взима се пух от основата на перото от фазан

Етап 5: Монтира се снопчето като крилца

Етап 6: Взима се бял пух от основата на паче перо при мокра муха.
Ако се прави мухата като суха, може да си използва CDC перо

Етап 7: Монтира се снопчето от бяло перо

Етап 8: Обръщат се власинките на перото и се фиксират

Етап 9: Прави се завършващ възел, лакира се и мухата е готова за подвизи