Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.
Ноември: Пупа на ручейник

Още...
Любопитното за тази муха е, че доста наподобява и опашатата ларва на зелената муха, намираща се в течната, свинска тор.
Ефективна муха както за пъстървата в планински реки и езера, така и за и речния кефал в много български реки.
Мухата е изработена по идеи от мухите "Блонди" на Иван Михайлов.

Материали:
Кука - Admiral, Mustad, VMC и др. на #8 - #12
Конец - фин, черен, многонишков конец
Тяло - жълта, (бежава,оранжева, кафява) прежда от изкуствена вълна
Опашка и рибинг - кафяво (сиво, бяло) перо от скалп на петел
Глава - златна глава (размера да подхожда на куката)
"Шал" - дъбинг от керемидено червена прежда

Етап 1: Куката се поставя в менгемето, с нанизана на нея златната глава,
след което се фиксира монтажната нижка

Етап 2: Монтира се перото от скалп на петел

Етап 3: Монтира се преждата за тяло на мухата

Етап 4: Омотава се преждата до златната главата

Етап 5: Фискира се с няколко навивки на конеца

Етап 6: Усуква се перото от скалп на петел до златната глава и се фиксира

Етап 7: Обръщат се власинките на перото докато покрият тялото и се фиксират

Етап 8: Поставя се дъбинг в/у конеца от керемиденочервената прежда
и се усуква около куката докато и стане като "шал"

Етап 9: Прави се завършващ възел зад главата и се лакира

Етап 10: Мухата е готова да бъде потопена в рибешка слюнка

Втори модел на мухата Изработен върху права кука
с кяфяв дъбинг за тяло и сиво перо за рибинг

Трети модел на мухта Отново върху права кука,
но с жълт дъбинг и рибинг от бяло перо