Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец :: Архив

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Юли: Tape CDC Caddis

Материали:
Кука - Mustad 94840 # 14
Конец - Кафяв монтажен конец
Тяло - RM Ultra Fine DUbbing, Dk. Olive
Крила - Перо от Swiss CDC Standard, Sand и лента от тиксо
Антени - Две фибри от Mallard Flank Feather, Amber
Крака - Перо от Swiss CDC Standard, Sand

Етап 1: Поставя се куката в менгемето и се навива монтажният конец.

Етап 2: Взима се перо от CDC и с пръсти се изглаждат власинките, докато застанат в една равнина.

Етап 3: Взима се лента от безцветно тиксо и се залепва перото за него и силно се притиска.

Етап 4: Прегъва се тиксото по дължината на перото, така че стъблото му да бъде отгоре.

Етап 5: С ножици се изрязва лентата с перото по формата на крилата на ручейника.

Етап 6: Поставя се дъбинг върху конеца.

Етап 7: намотава се дъбинга върху куката до един, два милиметра преди ухото.

Етап 8: Фиксира се перо от CDC за хекъл.

Етап 9: Усуква се перото и се фиксира. Власинките, които са нагоре, се извиват надолу и отсрани на куката.

Етап 10: Взимат се две власинки от перото за антени.

Етап 11: Фиксират се антенките.

Етап 12: Фиксира се крилото, прави се завършващ възел и се поставя лепило.

Етап 13: Краката се подрязват и мухата е готова.

Завършен вид.

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец :: Архив