Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Юни: Най-простата муха!

Материали: - Корк, тройна кука, ножче, запалка и игла.

Етап 1: От парче корк /може и от коркова тапа за вино/, с помощта на ножче се изрязва парче с формата на тялото на бръмбар. Парчето трябва да оговаря на големината на куката.

Етап 2: Забива се на игла и се обгаря със запалка, след което се заглажда с пръсти.

Етап 3: Поставя се на едно от жилата на тройната кука, при което другите две може да се смачкат с клещи, за по-лесното откачане на рибата след нейното улавяне.

Етап 4: Завършен вид на мухата.

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец