Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

Възли в мухарския риболов

от Martin Joergensen

Когато един начинаещ мухар е закупил необходимите такъми за мухарски риболов: прът, макара, бекинг, шнур, лидер и разбира се изкуствени мухи, започва да го терзае основният въпрос;" Как да навържа сега всичко това?" В тази статия ще се опитам да дам отговор точно на този изключително важен въпрос, превеждайки една статия на Мартин Лоргенсен, един от създателите на сайта www.globalflyfisher.com.

Възли за закрепване на мухата към типета на лидера

Palomar

Това е възел лесен за връзване и има много голяма здравина на късане, над 90 %. единствената трудност произлиза от това да се прекара влакното два пъти през ухото на куката. Прекарайте първо единия край и след това го върнете обратно през ухото на куката. Направете примката колкото е възможно по макла и прекарайте през нея веднъж мухата. Затегнете възела, като издърпате заедно двете влакна, и след това всяко едно самостоятелно.

Orvis

Тук се образува примка, която се затяга при опъване. с него е постижима здравина почти 95 %.

Trilene

Издръжливостта на късане тук е също много висока, над 95 % за някои влакна. Не режете края на влакното твърде близо до възела, защото възела има способността да се отвърже по малко, след продължителен риболов

Clinch

Това е един много често срещащ се възел, но въпреки, че много прилича на Trilene, той е доста слаб в сравнение с него. В някои случаи под 60 % му пада здравината при някои влакна. Не ви го препоръчвам да го ползвате

Възли за лидера, свързване на две монофилни влакана

Blood

Това е възел използващ се за връзване на две влакна едно към други, при направата на лидери, при връзване на типет към лидер и др. Възелът е доста труден за връзване, но с повече практика се усвоява бързо. Компактен е, с доста добра здравина и не нарушава праволинейността на лидера. Навивките варират в широки граници, но от 3 до 5 са най-сполучливи. Двата излишни, стърчащи края трябва да се отрежат много близо до възела.

Surgeon's

Най-често използвания възел за връзване на две влакна едно към друго, типет към лидер и др. Възелът е лесен и бързо се връзва, също така има висока здравина на късане. Не нарушава праволинейността на линията. Може да се направят няколко премятания, но и 2 са напълно достатъчни.

Възли на лидера към шнура

Nail

Това е един прекрасен възел, за връзване на лидера към шнура. Изпълнява много здрава и чиста връзка м/у монофилен лидер и шнур. Предлагам ви да прекарате монофилния лидер през сърцевината на шнура като за целта използвате тънка игла, върху, която преди това направите съответните навивки.

Nailless nail

Този възел без игла е също толкова здрав и добър като горния, като предимството тук е, че не се използват никакви други изнструменти освен нощици. Краят на лидера се обръща на десетина сантиметра от края на шнура и след това се навива от 4 до 6 пъти върху образуваната примка. След това краят на лидера се прекарва през примката и бавно се притяга от двете страни едновременно, като с едната ръка притискаме възела по цялата му страна Шнурът не бива да се дърпа силно преди да сме затегнали максимално възела, за да не се изхлузи. Отрежете стърчащия край на лидера и опитайте със няколко придърпвания дали е стегнат възела.

(Превел от английски Радослав Кискинов - Акулата)

Статията е първоначално публикувана в сайта на Martin Joergensen www.globalflyfisher.com тук - http://globalflyfisher.com/fishbetter/knots/table.php#Blood и бе любезно предоставена от него.

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2007 Радослав Кискинов. Всички права запазени.