Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

Бекинг

от Акулата

Бекингът идва от английската дума "Backing" (преведена на български - подкрепа, поддръжка) и като част от риболвния мухарски такъм е нищо друго освен тънко и здраво въже с определена дължина, изработено от оплетени нишки или от найлон, което се навива на шпулата на мухарската макара под шнура, по две основни причини:
1. да увеличи диаметъра на шпулата на макарата, за да може навития отгоре шнур да не се "къдри" на малки витки.
2. да служи като удължение на шнура, при положенеи, че се закачи трофеен екземпляр, който може да размотае целия шнур.
Бекингът се продава в риболовните магазини навит на ролки като кордата. Предлага се от различните фирми под различна дължина и от различен материал. Всеки мухар сам определя, според класа на своята макара и шнур, колко дълъг бекинг да навие така, че шнурът навит върху него да не "прелива" извън шпулата на макарата и да не задиря при отвиване.

Лидер (повод)

Лидерът идва от английската дума "leader"(, която на български се превежд като - водач) и е връзката между края на шнура и мухата. Той е влакно (корда), монофилно или оплетено от нишки, което, за да презентира (подава) мухата добре трябва да изтънява от шнура към мухата. Най-големият му диаметър трябва да е на този край, който се свързва с шнура, а най-макия диаметър да бъде към мухата. Лидера трябва да бъде от безцветен (прозрачен материал), за да не плаши рибата при падане във водата. Различните фирми на пазара предлагат различни лидери, в зависимост от дължината и материала, от който са направени. Обикновене дължините са стандартни - 2,70 м, но може да се срещнат и др. Краят на лидера се нарича типет.

Типет

Типетът е най-тънката част от лидера, краят на лидера, към който се връзва мухата. Много често на края на типета се прави клуп, към който се връзва влакно, с по-малък диаметър от типета, за което се връзва мухата. Мухата може да се върже и направо за типета на лидера, но по този начин всяко късане на мухата е свързано с намаляване дължината на лидера, което може да се избегне, ако мухата се върже за типета с допълнително влакно.
Възлите, които се използват за връзване на отделните компоненти - шпула на макарата, бекинг, шнур, лидер, муха, ще бъдат показани и обяснени в друга тема.

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2006 Радослав Кискинов. Всички права запазени.