Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец :: Архив

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Март: Домашна муха

Материали:
Кука - Mustad 94840 # 14
Конец - Черен монтажен конец
Тяло - Микропореста гъба и паунови фибри
Крила - Roman Moser Plastic Raffia Sheeting Lt. Dun
Гръб и глава - Микропореста гъба
Крака - Влакно черно
Торакс - Паунови фибри
Очи - Pearl Tinsel "Lureflash"

Етап 1: Поставя се куката в менгемето и се навива монтажният конец

Етап 2: Фиксира се сноп паунови фобри

Етап 3: Фиксира са парче микорпореста гъба за подложка.

Етап 4: Усукват се фибрите и след това се рибват с конеца и фиксират.

Етап 5: Изрязват се две лентички от Roman Moser Plastic Raffia Sheeting Lt. Dun. и внимателно се оформят с ножица, докато придобият формата на крила на муха

Етап 6: Фиксират се.

Етап 7: Фиксира се парчето микропореста гъба за гръб.

Етап 8: Фиксира се сноп паунови фибри за торакса на мухата.

Етап 9: Обръща се мухата на обратно. Фиксират се по две влакна за крачетата по продължение на куката и едно напречно на тях.

Етап 10: Усуква се снопчето паунови фибри за торакс внимателно около краката.

Етап 11: Захлупва се парчето микропореста гъба и се фиксира.

Етап 12: Отрязва се излишното парче толкова, че да остане за глава. Фиксира се сноп многонишков конец за разделяне на очите.

Етап 13: От едната страна се фиксира лентата Pearl Tinsel на "Lureflash" за очи.

Етап 14: С лентичката се овива около главата и се фиксира от другата страна с монтажният конец.

Етап 15: Изтегля се многонишковият конец напред, за да раздели лентата на две и се фиксира зад ухото на куката. Прави се завършващ възел и се поставя лепило.

Етап 16: С нагорещена пинсета се извиват краката съобразно формата и дължината им при истинското насекомо.

Етап 17: Завършен вид на мухата.

Етап 7: Оригиналът срещу копието.

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец :: Архив