Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

Прът

от Акулата


Бамбуков прът


Карбонов прът

Прътът, наред с макарата и шнура, е основен елемент от екипировката на всеки мухар.

В миналото прътовете са били произвеждани основно от бамбук, но в днешни дни, с бурния темп на развитие на технологиите, се използват и други материали като фибростъкло и карбон. Те се изработват от две и повече сглобки, като дръжката е от корк.

Прътът трябва да бъде съгласуван по дължина и тежест с макарата и шнура. От самата фирма производител, прътовете се класифицират от 1- ви до 15- ти клас. Дължината и теглото на пръта нараства с нарастването на класа и варират съответно от 1,8 м. до 3 м и 80 гр. до 150 гр. и повече. Дължината и теглото са регламентирани от класа на пръта. За съответния клас прът трябва да съответства същия клас шнур и макара, за да може той да бъде балансиран. Например за 5 - ти клас прът трябва 5 - ти клас шнур и макара.

Преди да прибегнем към избор на прът трябва да си отговорим на два въпроса: "Къде ще ловим? и "С какви мухи ще ловим?"

Къде ще ловим?
Има се предвид мястото на което ще ходим за риба. Дали то е река , колко е голяма обрасла ли е с дървета и храсти или язовир, или друго място което не е обиколено с растителност, която да ни пречи при замятане. При риболов на пъстърва или речен кефал на малки реки, обрасли с растителност, на места при които е достатъчно няколко метра замятане се препоръчва по-къса пръчка, съответно по-малък клас, да речем 3- ти - 4- ти клас. За места като езера и язовири, където е необходимо далечно замятане, се препоръчва по-дълга пръчка, например 6 - ти - 7 - ми клас.

С какви мухи ще ловим?
Според размера и тежестта на мухите, с които ще ловим, отново се препоръчват различни класове прътове. Ако да речем ловим с малки и леки мухи, ни е необходим по-лек шнур, а от там и по-малък клас пръчка, защото с нея става по-лека и прецизна презентация. За изхвърлянето на по тежки мухи(например стримери) е необходим по-тежък шнур, респективно по висок клас пръчка.

За начинаещи мухари се препоръчва пръчка 5- ти - 6- ти клас, която може да изхвърля както леки така и по-тежки мухи на сравнително далечно разстояние, тя може да се използва както за риболов на пъстърва така и на речен кефал. Като начало е по-добре да се закупи евтина пръчка, тъй като начинаещият мухар не е в състояние да изпита предимствата на по-скъпата пръчка. С натрупване на опит всеки може да прецени от каква точно пръчка има нужда.

Още...
При избор на прът 5- ти - 6- ти клас, сред много от начинаещите мухари възниква въпроса какъв клас шнур DT, WF ще подхожда. Тук повечето специалисти препоръчват 5 клас за DT и 6 клас за WF. Тъй като DT шнура има по-дълга глава, в сравнение с WF шнура, за прът 5- ти - 6- ти клас е по-добре да се избере по-ниския клас DT, в случая 5- ти, защото по-високия натоварва прекалено много пръта. А за WF - обратното и затова се избира 6- ти клас шнур. Но от личната ми практика мога да кажа, че различните комбинации на марки прътове и шнурове, понякога довежда до разминаване с гореспоменатото правило. Просто понякога човек трябва да се довери на опита и личната си преценка повече, от колкото на правилата.

За статията са използвани материали от книгата "Риболов с муха и шнур" и снимки от интернет

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2006 Радослав Кискинов. Всички права запазени.