Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

Макара

от Акулата

Макарата е един от основните елементи от такъма на всеки мухар. Върху нея се намотава цялата линия за риболов, съставена от бекинг, шнур, повод и типет.

Макарата се изработва от леки метални сплави или от различни пластмаси. На пазара, почти всяка фирма предлагаща мухарски такъми, предлага различни класове прътове и отговарящи на тях макари.

Макарата е съставена от две части, корпус и шпула, на която е намотана цялата линия.

Добре е, при първоначална покупка да се търсят макари с допълнителни, резервни шпули, защото на тях могат да бъдат намотани различни видове шнурове, като WF и DT, които могат да се разменят според условията на риболов.

Както при шнуровете и прътовете, така и при макарите, класът е от много голямо значение. Макарата, заедно с намотаната на нея линия, блансира тежестта от върха на пръта, като по този начин центъра не тежестта на целия такъм се намира на мястото, на което стои палеца или показалеца на ръката, с която държим пръта. На пример, за 5 клас прът съответства 5 клас макара.

Грижи за макарата

След всеки риболов е добре макарата да бъде отделяна от пръта и да бъде почиствана от полепнали нечистотии. Това може да стане с помощта на плат от фина тъкан, навлажнен със спирт. Ако по време на риболов макарата се намокри, би било добре, ако след това бъде разглобена, подсущена и, където е необходимо, гресирана. Практиката го е доказала, че колкото по-добре се грижим за своя такъм, толко по-дълго време, той ще ни служи вярно.

За статията са използвани снимки от сайта на Orvis, www.orvis.com

Главна страница :: Предишна статия :: Следваща статия

www.akulata.com има за цел популяризирането на мухарския риболов в България.
© 2004-2006 Радослав Кискинов. Всички права запазени.