Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Септември: Royal Coachman Parachute

Материали:
Кука - Mustad 94840 # 12
Конец - монтажен - Черен, многонишков и помощен - безцветен тънък конец
Опашка - Фибри от перо от "Golden pheasant tips" на Lureflash
Тяло - Две фибри от перо от паун
Червен пръстен - "Floss" Lureflash, червен
Крила - Снопче от "Calf tail"
Парашут - Перо от скал от петел, кафяв

Етап 1: Поставя се куката в менгемето и се навива монтажният конец.

Етап 2: Фиксира се снопчето от "Calf tail"/косъмчета от опашка на теле/

Етап 3: Фиксира се перцето за парашута.

Етап 4: Правят се няколко намотки с конеца преди снопчето, за да се изправи, след което се фиксират перцата за опашка.

Етап 5: Фиксират се двете фибри от пауново перо.

Етап 6: Намотават се фибрите до една четвърт от тялото на мухата.

Етап 7: Фиксира се снопчето от червен "Floss"

Етап 8: Прави се пръстен от две три намотки и се фиксира.

Етап 9: Навиват се фибрите от паун до ухото на куката, като преди и след основата на парашута се правят по-гъсти намотките.

Етап 10: Изважда се куката от менгемето и се захваша надолу с ухото/ вж. снимката/. Фиксира се тънкия конец в основата на снопчето перо от скалп и косми от "Calf Tail".

Етап 11: Изработва се парашута с техниката на Hans Van Klinken. Навива се перцето, като всяка следваща намотка да бъде под предходната.

Етап 12: Прави се завъшващ възел под парашута.

Етап 13: Поставя се капка лепило върху възела.

Етап 14: Завършен вид

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец