Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец

Всеки месец тук ще бъде показвана и обяснена изработката на нова муха.

Октомври: Нимфа на еднодневка

Материали:
Кука - Mustad 94840 # 14
Конец - Черен на цвят "Micro grip tying thread" на "Lureflash"
Опашка - Косми от "Squirrel hair" /козина от катерица/
Корем - Три фибри от перо от опашка на фазан
Риб - Кафяв конец
Гръб - Сноп фибри от перо от опашката на фазан
Торакс - Дъбинг от козина от катерица
Крака - Перо от яребица

Етап 1: Поставя се куката в менгемето и се навива монтажният конец.

Етап 2: Фиксира се снопчето от козина от катерица за опашка.

Етап 3: Фиксират се фибрите от перо от опашката на фазан.

Етап 4: Фиксира се кафявия конец за рибване.

Етап 5: Изработва се корема на мухата, като първо се навиват фибрите от перо от фазан, след което се усукват с кафявия конец.

Етап 6: Фиксира се снопчето от фибри за гръб.

Етап 7: Навива се дъбинг от козина от катерица около конеца.

Етап 8: Изработва се торакса на нимфата.

Етап 9: Взема се перо от корема на яребица и се отсранява част от върха му.

Етап 10: Фиксира се така, че фибрите на перото да бъдат от двете страни на мухата. Останалата част от перото се отрязва и се захлупва и фиксира снопчето за гръб на мухата. Излишната част се отрязва. Прави се завършващ възел и се поставя лепило.

Етап 11: Завършен вид.

Колекцията "Мухите на Акулата" ...тук

Главна страница :: Предишен месец :: Следващ месец